Jaaroverzicht 2023

Zo kijken we terug op het afgelopen jaar.

Wil je meer weten en lezen?

Selecteer hieronder een onderwerp.

Voorwoord

Om bij te dragen aan het veilig opgroeien van kinderen moeten we het elke dag beter doen.

Op weg naar de toekomst

Voorbereiden op het Toekomstscenario: samen beproeven wat werkt en wat niet.

Onderzoek en ontwikkeling

Elkaar versterken door de kennis van het gezin, jeugdbeschermer en wetenschap te bundelen.

Samen met het gezin

Inzet van ervaringsdeskundigheid belangrijk: voorlopig zijn we niet uitgeleerd.

Leren en verbeteren

Vanaf 2023 verzorgen we zelf opleidingen voor onze medewerkers onder de naam JBweet.

Goed bestuur

Cliëntenraad en ondernemingsraad houden ons scherp op wat we nog te doen hebben.

In gesprek met de media

In 2023 gingen we met verschillende media in gesprek over het werk dat we doen.

Feiten en cijfers

Het jaar 2023 in cijfers: de belangrijkste kencijfers van Jeugdbescherming west.

Werving, behoud en vitaliteit

Krapte op de arbeidsmarkt vraagt om creatieve oplossingen om nieuwe medewerkers te werven.